Basement / Crawl Space Dehumidifiers

21-29 of 29
Ebac
Heavy Duty Wall Mounted Dehumidifier
$998.75
$799.00
+ Free Shipping
Aprilaire
1850F Basement and Crawl Space Dehumidifer
$1,494.94
$1,195.95
+ Free Shipping
Friedrich
50 Pint Portable Dehumidifier with Pump
$323.75
$259.00
+ Free Shipping
Aprilaire
70 Pint Whole House Dehumidifier
$1,312.44
$1,049.95
+ Free Shipping
Seaira Global
Watchdog 550 Dehumidifier
$1,186.25
$949.00
+ Free Shipping
Aprilaire
95 Pint Whole House Dehumidifier
$1,481.19
$1,184.95
+ Free Shipping
Seaira Global
Watchdog 900 Dehumidifier
$1,500.00
$1,200.00
+ Free Shipping
Aprilaire
135 Pint Whole House Dehumidifier
$2,123.75
$1,699.00
+ Free Shipping
Seaira Global
Watchdog 900C Dehumidifier
$1,625.00
$1,300.00
+ Free Shipping